DAVET


Değerli meslektaşlarımız,


Meme Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi'nin 7-9 Mart 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirileceğini duyurmanın memnuniyeti içerisindeyiz.


2017 yılında meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve katılımı ile meme cerrahisi alanında ilk olma özelliğini taşıyan ve genel cerrahların günlük pratiklerinde meme kanserinden daha sık olarak karşılaştıkları ‘Selim Meme Hastalıkları’ ile ilgili güncel bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı 1. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresini hayata geçirmiştik. Sizlerden aldığımız olumlu geri bildirimlerin, destekleyici yaklaşımların ve motive edici eleştirilerin ışığı altında büyük bir heyecan, gayret ve şevkle ikinci kongremizin hazırlıklarına başladık.


Ulusal Meme Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu, ikinci kongrenin ana temasının ‘Meme Kanseri Cerrahisinin Yönetimi – Tanıdan Tedaviye Hasta Serüveni’ olmasında görüş birliğine varmıştır. Meme kanserinde tanıdan tedaviye giden süreçteki hasta yönetim tarzının modern çağın gereklerine göre tartışılacağı ve multidisipliner ekip anlayışı içerisinde hasta odaklı yaklaşım şeklinin avantajlarının tüm branşlar açısından değerlendirileceği bir kongre planlamanın çabası içerisindeyiz.


Meme cerrahisi, rekonstrüktif cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve patolojinin ana konularının klinik pratiğe yansımalarının yanında, tartışmalı konuların da en son güncel bilgiler ve mevcut kanıtlarla açıklığa kavuşturulmaya çalışılacağı, kongreye katılan meslektaşlarımızın deneyimlerini rahatlıkla aktarabileceği interaktif panellerin yer aldığı bir platformu sizlere sunmak için gayret göstermekteyiz.


Bilimsel programımızın yanında meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kursların da kongremizde yer alması için planlarımızı yapmaya başladık.


Değerli meslektaşlarımız,


2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi’nin tarihini 7-9 Mart 2019 olarak lütfen ajandalarınıza kaydediniz. Katılımınız bizleri mutlu edecektir.


Kongremize renk katacaksınız.


SaygılarımlaProf. Dr. Abut Kebudi

 Prof. Dr. Abut KEBUDİ

2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi Başkanı

KURULLAR


Kongre Başkanı

Prof. Dr. Abut Kebudi


Kongre Sekreterleri

Prof. Dr. Atakan Sezer

Prof. Dr. Ali İlker Filiz


Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Can Atalay

Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak

Op. Dr. Murat Çalıkapan

Prof. Dr. İrfan Çiçin

Prof. Dr. Serap Erel

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

Prof. Dr. Hasan Karanlık

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Prof. Dr. Akın Yücel


(Kongre düzenleme kurulu üyeleri soy adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)BİLİMSEL PROGRAM


7 MART 2019, PERŞEMBE


13.30-16.00 Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu (A SALONU)

13.30-16.00 Meme USG Kursu (B SALONU)

13.30-16.00 Onkoloji Kursu (C SALONU)

17.30-17.40 Kongre Sekreterinin Konuşması

17.40-18.00 Kongre Başkanının Konuşması

18.00-19.30 Tematik Konferanslar

18.00-18.30 Meme Kanserinde Geçmişten Bugüne

18.30-19.00 Meme Kanserinde Bugünden Geleceğe8 MART 2019, CUMA


08.15-09.50 1. Oturum

Panel: Meme Kanserinde Risk Temelli ve Özel Durumlarda Tarama Stratejileri Nasıl Olmalıdır?

Öğrenim Hedefleri:

1. Ortalama Riskli Hastada Tarama Stratejisi

2. Yüksek Riskli Hastada Tarama Stratejisi

3. Yoğun Memede Meme Kanseri Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

4. Kozmetik Amaçlı Meme İmplantı Varlığında Meme Kanseri Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

5. Maligniteye İkincil Meme Rekonstrüksiyonu Yapılmış Hastada Tarama Nasıl Yapılmalıdır?

6. Tomosentez Hangi Durumlarda Tercih Edilmelidir? Tarama? / Tanı?


09.50-10.20 Kahve Arası


10.20-12.30 2. Oturum

1. Yüksek Risk ve Genetik Predispozisyon

10.20-10.35 Genetik Risk Değerlendirme Yöntemleri

10.35-10.50 Bireyselleştirilmiş Tedavi Çağında Kalıtsal Meme Kanseri Predispozisyon Testlerinin Yeri ve Rolü

10.50-11.05 Genetik Predispozisyonu Olan Hastalarda Risk Azaltıcı Mastektomi ve Zamanlaması

11.05-11.15 Tartışma

 

2. In Situ Karsinom ve Borderline Lezyonlar

11.15-11.30 Lobüler Neoplazi - Pleomorfik Lkis 

11.30-11.45 Borderline Patolojik Lezyonlar - Nasıl Tanı Koyup, Nasıl Tedavi Etmeliyim?

11.45-12.00 DKİS’de Cerrahisiz Tedavi Mümkün mü?

12.00-12.15 DKİS’de Cerrahi Sınır Ne Olmalı?

12.15-12.30 Tartışma


12.30-13.30 Öğle Yemeği


13.30-14.00 3. Oturum

Hastane Pratiği Açısından Aydınlatılmış Onam ve Hasta Güvenliği


14.00-16.10 4. Oturum

1. Meme Koruyucu Cerrahi

14.00-14.20 Geniş Eksizyon ve Terapötik Mamoplasti Sonuçları

Öğrenim Hedefleri:

1. Hayat Kalitesi

2. Onkolojik Sonuçlar

3. Komplikasyonlar

14.20-14.40 MKC ve İntraoperatif Radyoterapi

14.40-15.00 Multisentrik Tümörlerde Multi MKC Mümkün mü?

15.00-15.20 Estetik Girişim Yapılmış Hastada MKC ve SLNB Yapılabilir mi?

15.20-15.30 Tartışma  

2. Merak Ettiklerimiz

15.30-15.45 Meme Kanseri Hastasında Kontrlateral Profilaktik Mastektomi Ne Kadar Rasyonel?

15.45-16.00 ‘‘No Ink On Tumor’’den Daha Geniş Sınıra İhtiyaç Duyulan Durumlar Var mıdır?

16.00-16.10 Tartışma


16.10-16.30 Kahve Arası


16.30-18.00 5. Oturum

Nasıl Yapıyorum?

16.30-16.50 İmplant ile Rekonstrüksiyonda Estetik Yaklaşım

16.50-17.10 Otojen Rekonstrüksiyonda Estetik Yaklaşım

17.10-17.30 Meme Rekonstrüksiyonunda Karşı Memeye Yaklaşım

17.30-17.50 Radyoterapi Almış Hastalarda Rekonstrüksiyon

17.50-18.00 Tartışma9 MART 2019, CUMARTESİ


Sözlü Bildiriler (B SALONU)


07.30-08.00 6. Oturum

Akılcı İlaç Kullanımı

 

08.00-10.00 7. Oturum

1. Onkoplastik Cerrahi

08.00-09.15 Olgu Bazlı Panel  

2. Meme Kanserinde İnovatif Yaklaşımlar

09.20-09.35 Görüntülemede Yenilikler

09.35-09.50 Tedavide Yenilikler (Kriyoablasyon - BLES - RF - HIFU)

09.50-10.00 Tartışma


10.00-10.30 Kahve Arası


10.30-12.00 8. Oturum

Cilt Koruyucu Mastektomi ve Rekonstrüksiyon

10.30-10.50 NAK Koruyucu Mastektomilerde Rekonstrüksiyon Seçenekleri

10.50-11.10 Deri Koruyucu Mastektomilerde Otojen Rekonstrüksiyon

11.10-11.30 Deri Koruyucu Mastektomilerde Dermal Matriks ve Otogreft Alternatifleri

11.30-11.50 NAK Koruyucu Mastektomi Sonrası İntraoperatif Radyoterapinin Yeri?

11.50-12.00 Tartışma


12.00-13.00 Öğle Yemeği


13.00-15.30 9. Oturum

1. Lenfödem

13.00-13.30 Güncel Tedavi (FTR)

13.30-13.40 Tartışma  

2. Meme Rekonstrüksiyonunda Başarısızlık

13.40-14.00 Başarısızlık Nedenleri

14.00-14.10 Tartışma  

3. Meme Kanserinde Beklentiler, Umutlar

14.10-14.30 Anti HER 2 Tedavi Sonrası Yaşam Beklentisi: Yeni TNM Sınıflandırması Işığı Altında Bakış Açısı

14.30-14.40 Tartışma  

4. Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi

14.40-14.55 Yanıt Oranlarını Etkileyen Faktörler

14.55-15.10 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Meme ve Aksilla Cerrahisi

15.10-15.25 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Patolojik Değerlendirme

15.25-15.30 Tartışma


15.30-16.00 Kapanış
ANA KONULAR


⸙        Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu

⸙        Meme USG Kursu

⸙        Onkoloji Kursu

⸙        Meme Kanserinde Geçmişten Bugüne

⸙        Meme Kanserinde Bugünden Geleceğe

⸙        Meme Kanserinde Risk Temelli ve Özel Durumlarda Tarama Stratejileri Nasıl Olmalıdır?

⸙        Yüksek Risk ve Genetik Predispozisyon

⸙        İn Situ Karsinom ve Borderline Lezyonlar

⸙        Hastane Pratiği Açısından Aydınlatılmış Onam ve Hasta Güvenliği

⸙        Meme Koruyucu Cerrahi

⸙        Nasıl Yapıyorum?

⸙        Akılcı İlaç Kullanımı

⸙        Onkoplastik Cerrahi

⸙        Meme Kanserinde İnovatif Yaklaşımlar

⸙        Cilt Koruyucu Mastektomi ve Rekonstrüksiyon

⸙        Lenfödem

⸙        Meme Rekonstrüksiyonunda Başarısızlık

⸙        Meme Kanserinde Beklentiler, Umutlar

⸙        Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi


BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Göndermek için Tıklayınız!∞    Gönderilecek özetler, sözel ve poster bildiri olabilir.


∞    Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.


∞    Bildiri özet metni, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.


∞    Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.


∞    Bildiri sunumlarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.


∞    Bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.


∞    Anahtar Kelimeler en az 3 adet olmalıdır.


∞    Bildiri özetlerinin "Amaç", " Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" bölümlerini içermesi zorunludur.


∞    Kongrenin resmi dili Türkçedir.


∞    Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.


∞    Bildirileri sisteme yükleyen kişi ve kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda sistemde sorumlu yazarın “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.


∞    Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


∞    Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri Bilimsel Kurul tarafından çalıştığı birime kongre sonrası bildirilir.


KAYIT & KONAKLAMA


* Kayıt ücretlerine, kongre basılı materyalleri, programda yer alan gün ve saatlerde kahve molaları, öğle yemeği, katılım sertifikası ve KDV dahildir.


* Paket fiyatlara, 07 Mart 2019 giriş – 09 Mart 2019 çıkış olmak üzere 2 gece ultra herşey dahil konseptli konaklama, kongre basılı materyalleri, programda yer alan gün ve saatlerde kahve molaları, öğle yemeği ve katılım sertifikası dahildir.


* Refakatçi konaklama ücretine 2 gece ultra herşey dahil konseptli konaklama dahildir.


* Kongre Otelinde konaklamayan katılımcılar için kayıt ücretine ilave olarak 500 TL dış katılımcı bedeli alınacaktır.Kayıt - konaklama talepleriniz için nihan@nlmice.com adresinden Nihan İĞNECİ ile iletişime geçebilirsiniz.


ÖNEMLİ TARİHLER

Erken Kayıt Son Tarihi: 4 Şubat 2019


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 7 Ocak 2019


İLETİŞİMNL Etkinlik Yönetimi ve Organizasyon Turizm A.Ş.

Proje Koordinatörü: Nihal KIRKIM

E-mail: nihal@nlmice.com


Adres: Gazi Osman Paşa Bulv. Yeni Asır İş Hanı No:3 K:8 D:807 Konak / İZMİR

Tel: +90 232 259 65 00 Fax: +90 232 259 65 33

Web: www.nlmice.com