KONGREMİZDE ÖDÜL KAZANAN BİLDİRİLERSözlü Bildiri Birincilik Ödülü: Fatih Levent BALCI, Cihan URAS, Sheldon FELDMAN - KARDİYOLOJİK OPTICAL COHERENCE TOMOGRAFİ’NİN MEME DUKTUS EPİTELİNİ GÖRÜNTÜLEMEK ÜZERE İLK İNTRADUKTAL KULLANIMI: İNNOVATİF FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI


Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü: Ferah TUNCEL - MEME LEZYONLARINDA TRUCUT BİYOPSİ VE POSTOPERATİF HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI, TUZAKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü: Hakan TEZER, Mehmet GÖKÇEİMAM, Emin KÖSE, Burak GÜNEY, Gülçin HARMAN KAMALI - RATLARDA AKSİLLER DİSSEKSİYON MODELİNDE LOKAL UYGULANAN TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN SEROMA OLUŞUMU VE YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİ


DAVET


Değerli meslektaşlarımız,


Meme Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi'nin 7-9 Mart 2019 tarihinde Paloma Foresta Resort & SPA Beldibi, Antalya’da gerçekleştirileceğini duyurmanın memnuniyeti içerisindeyiz.


2017 yılında meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve katılımı ile meme cerrahisi alanında ilk olma özelliğini taşıyan ve genel cerrahların günlük pratiklerinde meme kanserinden daha sık olarak karşılaştıkları ‘Selim Meme Hastalıkları’ ile ilgili güncel bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı 1. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresini hayata geçirmiştik. Sizlerden aldığımız olumlu geri bildirimlerin, destekleyici yaklaşımların ve motive edici eleştirilerin ışığı altında büyük bir heyecan, gayret ve şevkle ikinci kongremizin hazırlıklarına başladık.


Ulusal Meme Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu, ikinci kongrenin ana temasının ‘Meme Kanseri Cerrahisinin Yönetimi – Tanıdan Tedaviye Hasta Serüveni’ olmasında görüş birliğine varmıştır. Meme kanserinde tanıdan tedaviye giden süreçteki hasta yönetim tarzının modern çağın gereklerine göre tartışılacağı ve multidisipliner ekip anlayışı içerisinde hasta odaklı yaklaşım şeklinin avantajlarının tüm branşlar açısından değerlendirileceği bir kongre planlamanın çabası içerisindeyiz.


Meme cerrahisi, rekonstrüktif cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve patolojinin ana konularının klinik pratiğe yansımalarının yanında, tartışmalı konuların da en son güncel bilgiler ve mevcut kanıtlarla açıklığa kavuşturulmaya çalışılacağı, kongreye katılan meslektaşlarımızın deneyimlerini rahatlıkla aktarabileceği interaktif panellerin yer aldığı bir platformu sizlere sunmak için gayret göstermekteyiz.


Bilimsel programımızın yanında meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kursların da kongremizde yer alması için planlarımızı yapmaya başladık.


Değerli meslektaşlarımız,


2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi’nin tarihini 7-9 Mart 2019 olarak lütfen ajandalarınıza kaydediniz. Katılımınız bizleri mutlu edecektir.


Kongremize renk katacaksınız.


SaygılarımlaProf. Dr. Abut Kebudi

 Prof. Dr. Abut KEBUDİ

2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi Başkanı

KURULLAR


Kongre Başkanı

Prof. Dr. Abut Kebudi


Kongre Sekreterleri

Prof. Dr. Atakan Sezer

Prof. Dr. Ali İlker Filiz


Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Can Atalay

Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak

Op. Dr. Murat Çalıkapan

Prof. Dr. İrfan Çiçin

Prof. Dr. Serap Erel

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

Prof. Dr. Hasan Karanlık

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Prof. Dr. Akın Yücel


(Kongre düzenleme kurulu üyeleri soy adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)BİLİMSEL PROGRAM


KURS PROGRAMLARI


Kurs Kontenjanları ve Ücretleri

Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu Kontenjanı: 50 kişi

Meme USG Kursu Kontenjanı: 30 kişi

***

Asistan Kayıt Ücreti: 50 TL

Uzman Kayıt Ücreti: 100 TL7 Mart 2019, Perşembe


13.00-16.00 Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu (A SALONU)

Koordinatörler: Atakan Sezer, Hasan Karanlık, Murat Çalıkapan


13.00-13.15 Onkoplastik Meme Cerrahisi: Meme Kanserinde Yeri ve Felsefesi-Cihan Uras

13.15-13.20 Tartışma


13.20-13.35 Onkoplastik Meme Cerrahisi Anatomisi-Kemal Atahan

13.35-13.40 Tartışma


13.40-13.55 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Preoperatif Hazırlık ve Gerekli Malzemeler-Sibel Özkan Gürdal

13.55-14.00 Tartışma


14.00-14.15 Kahve Arası


14.15-14.30 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Teknik Çizimler ve Planlama-Atakan Sezer

14.30-14.35 Tartışma


14.35-15.05 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Üst Kadran ve Santral Tümör Yaklaşımları

·      Video Destekli Oturum 1 Raket İnsizyon, Batwing-Murat Çalıkapan

·      Video Destekli Oturum 2 Round Blok, Grisotti-Günay Gürleyik

15.05- 15.10 Tartışma


15.10-15.40 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Süperior ve İnferior Pediküllü Yaklaşımları (Video Destekli Oturum)-Hasan Karanlık

15.40-15.45 Tartışma


15.45-16.00 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi-Murat Çalıkapan 


13.00-16.00 Meme USG Kursu (B SALONU)

Koordinatörler: Güldeniz Karadeniz Çakmak, Ali Uğur Emre, Beyza Özçınar


13.00-13.15 Açılış


13.15-13.45 Cerrah Gözüyle Meme ve Aksilla Anatomisi


13.45-14.30 Ultrasonografide Temel Prensipler

·      Meme Ultrasonografisinde Cihaz ve Prob Seçimi

·      Ultrasonografide Görüntü Optimizasyonu ve Artefakt Eliminasyonu

·      Memenin Normal Sono-Anatomisi

·      Meme Lezyonlarında ACR BIRADS-US Kriterleri


14.30-15.00 Olgularla Meme Lezyonlarının Ultrasonografik Değerlendirmesi


15.00-15.30 Tartışma


15.30-17.00 Uygulamalı Eğitim

·      Meme Ultrasonografisi Pratik Eğitimi

·      Fantom Üzerinde Meme Ultrasonografisi Eşliğinde Girişimsel İşlemler


13.00-17.00 HER2 + Meme Kanseri Tedavi Kursu (C SALONU)

Koordinatör: İrfan Çiçin


13.00-13.05 Açılış


13.05-14.15 Metastatik Meme Kanserinde Özel Durumlar

13.05-13.30 Metastatik Meme Kanserinde Progresyonun Değerlendirilmesi & RECIST Kriterleri - Nermin Tunçbilek, İrfan Çiçin

13.30-13.45 Metastatik Hastalıkta Cerrahi - Atakan Sezer

13.45-14.00 Metastatik Meme Kanserinde Reseptör Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi - Ebru Taştekin

14.00-14.15 Oligometastatik Hastalığa Yaklaşım - İrfan Çiçin


14.15-15.00 Metastatik Meme Kanserinde Özel Durumlar

14.15-14.30 Üçlü Pozitif Hastaya Yaklaşım - Ahmet Bilici

14.30-14.45 Kemik Metastazlarına Yaklaşım - Sema Sezgin Göksu

14.45-15.00 Yaşlı Hastalarda Tedavi Kararı - Ahmet Bilici


15.00-15.15 Kahve Arası


15.15-15.45 MSS Metastazlarına Yaklaşım

15.15-15.30 Radyasyon Onkoloji Yaklaşımı - Hale Başak Çağlar Özkök

15.30-15.45 Medikal Onkoloji Yaklaşımı - Sema Sezgin Göksu


15.45-16.15 Hasta ile İletişim (Kötü Haber Verme, Bilgilendirme)

Panel: İrfan Çiçin, Sema Sezgin Göksu, Hale Başak Çağlar Özkök, Ebru Taştekin, Nermin Tunçbilek


16.15-17.00 HER Evrede Olgularla Hasta Yönetimi

Vaka Sunumları ve Panel: Hakan Önder, Seray Saray, Salim Demir, Yusuf İlhan, Özden Özer, Selami Bayram, Ahmet Gülmez, Ezgi Değerli, Nilay Samancı


BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri gönderimi sona ermiştir, ilginiz için teşekkür ederiz.Gönderilecek özetler, sözel ve poster bildiri olabilir.


Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.


Bildiri özet metni, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.


Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.


Bildiri sunumlarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.


Bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler en az 3 adet olmalıdır.


Bildiri özetlerinin "Amaç", " Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" bölümlerini içermesi zorunludur.


Kongrenin resmi dili Türkçedir.


Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.


Bildirileri sisteme yükleyen kişi ve kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda sistemde sorumlu yazarın “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bir sunucu yazar, ( sorumlu yazar) kongreye en fazla 1 sözel ve 2 poster bildiri ile katılabilir.


Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri Bilimsel Kurul tarafından çalıştığı birime kongre sonrası bildirilir.


KAYIT & KONAKLAMAKayıt Olmak için Lütfen tıklayınız!*Kayıt ücretlerine, kongre basılı materyalleri, programda yer alan gün ve saatlerde kahve molaları, öğle yemeği, katılım sertifikası ve KDV dahildir.


*Paket fiyatlara, 07 Mart 2019 giriş – 09 Mart 2019 çıkış olmak üzere Paloma Foresta Resort & SPA Beldibi, Antalya'da 2 gece ultra herşey dahil konseptli konaklama, kongre basılı materyalleri, programda yer alan gün ve saatlerde kahve molaları, öğle yemeği, katılım sertifikası ve KDV dahildir.


*Refakatçi konaklama ücretine Paloma Foresta Resort & SPA Beldibi, Antalya'da 2 gece "Ultra Herşey Dahil" konseptli konaklama ve KDV dahildir.


*Kongre Otelinde konaklamayan katılımcılar için kayıt ücretine ilave olarak 500 TL (KDV dahil) dış katılımcı bedeli alınacaktır.


Kurs Kontenjanları ve Ücretleri

Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu Kontenjanı: 50 kişi

Meme USG Kursu Kontenjanı: 30 kişi

***

Asistan Kayıt Ücreti: 50 TL

Uzman Kayıt Ücreti: 100 TLYukarıdaki "Kayıt Olmak için Tıklayınız!" yazılı butona tıklayarak online kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıt olurken online kayıt formunun içerisine ödeme dekontunuzu yüklemeniz gerekmektedir.


Kayıt - konaklama konusundaki tüm sorularınız için damlakucuk@nlmice.com adresinden Damla KÜÇÜK ile iletişime geçebilirsiniz.BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: NL ETKİNLİK YÖNETİMİ ve ORGANİZASYON TURİZM A.Ş.

BANKA: GARANTİ BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ ŞB – 713

HESAP NO: 6297552

IBAN NO: TR51 0006 2000 7130 0006 2975 52***Banka havalesi ile yaptığınız ödemelerin dekontlarını kayıt formunun içine yükleyebilirsiniz.

***Banka dekontu açıklama kısmına mutlaka katılımcının adı – soyadı ve UMCK2019 yazılmalıdır.

***Açıklama bulunmayan dekontların işleme alınamamasından organizasyon sekreteryası sorumlu değildir.


ÖNEMLİ TARİHLER

Erken Kayıt Son Tarihi: 19 Şubat 2019


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 1 Şubat 2019


İLETİŞİMNL Etkinlik Yönetimi ve Organizasyon Turizm A.Ş.

Proje Koordinatörü: Nihal KIRKIM

E-mail: nihal@nlmice.com


Adres: Gazi Osman Paşa Bulv. Yeni Asır İş Hanı No:3 K:8 D:807 Konak / İZMİR

Tel: +90 232 259 65 00 Fax: +90 232 259 65 33

Web: www.nlmice.com