Yoğun ilgi nedeniyle bildiri son gönderim tarihi 25 Ocak 2019 'a kadar uzatılmıştır.

DAVET


Değerli meslektaşlarımız,


Meme Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi'nin 7-9 Mart 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirileceğini duyurmanın memnuniyeti içerisindeyiz.


2017 yılında meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve katılımı ile meme cerrahisi alanında ilk olma özelliğini taşıyan ve genel cerrahların günlük pratiklerinde meme kanserinden daha sık olarak karşılaştıkları ‘Selim Meme Hastalıkları’ ile ilgili güncel bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı 1. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresini hayata geçirmiştik. Sizlerden aldığımız olumlu geri bildirimlerin, destekleyici yaklaşımların ve motive edici eleştirilerin ışığı altında büyük bir heyecan, gayret ve şevkle ikinci kongremizin hazırlıklarına başladık.


Ulusal Meme Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu, ikinci kongrenin ana temasının ‘Meme Kanseri Cerrahisinin Yönetimi – Tanıdan Tedaviye Hasta Serüveni’ olmasında görüş birliğine varmıştır. Meme kanserinde tanıdan tedaviye giden süreçteki hasta yönetim tarzının modern çağın gereklerine göre tartışılacağı ve multidisipliner ekip anlayışı içerisinde hasta odaklı yaklaşım şeklinin avantajlarının tüm branşlar açısından değerlendirileceği bir kongre planlamanın çabası içerisindeyiz.


Meme cerrahisi, rekonstrüktif cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve patolojinin ana konularının klinik pratiğe yansımalarının yanında, tartışmalı konuların da en son güncel bilgiler ve mevcut kanıtlarla açıklığa kavuşturulmaya çalışılacağı, kongreye katılan meslektaşlarımızın deneyimlerini rahatlıkla aktarabileceği interaktif panellerin yer aldığı bir platformu sizlere sunmak için gayret göstermekteyiz.


Bilimsel programımızın yanında meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kursların da kongremizde yer alması için planlarımızı yapmaya başladık.


Değerli meslektaşlarımız,


2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi’nin tarihini 7-9 Mart 2019 olarak lütfen ajandalarınıza kaydediniz. Katılımınız bizleri mutlu edecektir.


Kongremize renk katacaksınız.


SaygılarımlaProf. Dr. Abut Kebudi

 Prof. Dr. Abut KEBUDİ

2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi Başkanı

KURULLAR


Kongre Başkanı

Prof. Dr. Abut Kebudi


Kongre Sekreterleri

Prof. Dr. Atakan Sezer

Prof. Dr. Ali İlker Filiz


Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Can Atalay

Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak

Op. Dr. Murat Çalıkapan

Prof. Dr. İrfan Çiçin

Prof. Dr. Serap Erel

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

Prof. Dr. Hasan Karanlık

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Prof. Dr. Akın Yücel


(Kongre düzenleme kurulu üyeleri soy adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)BİLİMSEL PROGRAM


7 Mart 2019, Perşembe


13.00-16.00 Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu (A SALONU)

Koordinatörler: Atakan Sezer, Hasan Karanlık, Murat Çalıkapan


13.00-16.00 Meme USG Kursu (B SALONU)

Koordinatörler: Güldeniz Karadeniz Çakmak, Ali Uğur Emre, Beyza Özçınar


13.00-18.00 HER2 + Meme Kanseri Tedavi Kursu (C SALONU)

Koordinatör: İrfan Çiçin


17.30-18.00 Açılış Konuşmaları


1. Oturum

Tematik Konferanslar

18.00-18.30 Meme Kanserinde Geçmişten Bugüne-Cemalettin Topuzlu

18.30-19.00 Meme Kanserinde Bugünden Geleceğe-Bahadır Güllüoğlu


8 Mart 2019, Cuma


2. Oturum

Panel: Meme Kanserinde Risk Temelli ve Özel Durumlarda Tarama Stratejileri Nasıl Olmalıdır?

Panel Moderatörleri: Nuh Zafer Cantürk, Gürhan Sakman

08.15-09.30 Emin Gürleyik, Semih Görgülü, Belma Koçer, Erkin Arıbal, Burcu Çelet Özden


3. Oturum

Konferans: Türkiye'de Meme Kanseri

Oturum Başkanı: Semih Baskan

09.30-09.50 Vahit Özmen


09.50-10.20 Kahve Arası


4. Oturum

Yüksek Risk ve Genetik Predispozisyon

Oturum Başkanları: Levhi Akın, Erkan Öztürk

10.20-10.35 Genetik Risk Değerlendirme Yöntemleri-Ümit Uğurlu

10.35-10.50 Bireyselleştirilmiş Tedavi Çağında Kalıtsal Meme Kanseri Predispozisyon Testlerinin Yeri ve Rolü-Ayşe Esra Manguoğlu

10.50-11.05 Genetik Predispozisyonu Olan Hastalarda Risk Azaltıcı Mastektomi ve Zamanlaması-Günay Gürleyik

11.05-11.15 Tartışma


5. Oturum

İn Situ Karsinom ve Borderline Lezyonlar

Oturum Başkanları: Yavuz Kurt, Aykut Soyder

11.15-11.30 Lobüler Neoplazi-Pleomorfik LKİS-Sadullah Girgin

11.30-11.45 Borderline Patolojik Lezyonlar-Nasıl Tanı Koyup, Nasıl Tedavi Etmeliyim?-Uğur Deveci

11.45-12.00 DKİS’de Cerrahisiz Tedavi Mümkün mü?-Göktürk Maralcan

12.00-12.15 DKİS’de Cerrahi Sınır Ne Olmalı?-Ali Uğur Emre

12.15-12.30 Tartışma


6. Oturum (B SALONU)

Panel: Senatürk Perspektifi ile Cerrahi Eğitiminde Yeni Modellemeler

Oturum Başkanı: Bahadır Güllüoğlu

10.20-11.20 Sertaç Ata Güler, Ahmet Erkek, Cem Yılmaz


12.30-13.30 Öğle Yemeği


7. Oturum

Hastane Pratiği Açısından Aydınlatılmış Onam ve Hasta Güvenliği

Oturum Başkanı: Seher Demirer

13.30-14.00 Semih Baskan


8. Oturum

Meme Kanserinde Beklentiler, Umutlar

Oturum Başkanları: Orhan Demircan, Öner Menteş

14.00-14.20 Anti HER 2 Tedavi Sonrası Yaşam Beklentisi: Yeni TNM Sınıflandırması Işığı Altında Bakış Açısı-İrfan Çiçin

14.20-14.30 Tartışma


9. Oturum

Meme Koruyucu Cerrahi

Oturum Başkanları: Bekir Kuru, Ece Dilege

14.30-14.50 Geniş Eksizyon ve Terapötik Mamoplasti Sonuçları-Osman Kurukahvecioğlu

14.50-15.10 MKC ve İntraoperatif Radyoterapi-Ayşe Altınok

15.10-15.30 Multisentrik Tümörlerde Multi MKC Mümkün mü?-Mehmet Velidedeoğlu

15.30-15.50 Estetik Girişim Yapılmış Hastada MKC ve SLNB Yapılabilir mi?-Betül Bozkurt

15.50-16.00 Tartışma


10. Oturum

Merak Ettiklerimiz

Oturum Başkanları: Can Atalay, Mehmet Ali Koçdor

16.00-16.15 Meme Kanseri Hastasında Kontrlateral Profilaktik Mastektomi Ne Kadar Rasyonel?-Cumhur Arıcı

16.15-16.30 ‘‘No Ink On Tumor’’den Daha Geniş Sınıra İhtiyaç Duyulan Durumlar Var mıdır?-Serap Erel

16.30-16.40 Tartışma


16.40-17.00 Kahve Arası


11. Oturum

Nasıl Yapıyorum?

Oturum Başkanları: Akın Yücel, Mehmet Bayramiçli

17.00-17.20 İmplant ile Rekonstrüksiyonda Estetik Yaklaşım-Akın Yücel

17.20-17.30 Otojen Rekonstrüksiyonda Estetik Yaklaşım-Mehmet Bayramiçli

17.30-18.00 Meme Rekonstrüksiyonunda Karşı Memeye Yaklaşım-Sühan Ayhan

18.00-18.20 Radyoterapi Almış Hastalarda Rekonstrüksiyon-Şükrü Yazar

18.20-18.30 Tartışma


9 Mart 2019, Cumartesi


12. Oturum (B SALONU)

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanları: Köksal Bilgen, Hande Köksal

07.30-08.00 Sözlü Bildiri Sunumları


13. Oturum

Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı: Beyza Özçınar

07.30-08.00 Veli Vural


14. Oturum

Olgu Bazlı Panel: Onkoplastik Cerrahi

Panel Moderatörü: Mustafa Emiroğlu

08.00-09.15 Kemal Atahan, Hasan Karanlık, Erkin Arıbal, Ayşe Altınok, Handan Kaya


15. Oturum

Meme Kanserinde İnovatif Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Sibel Özkan Gürdal, Ali İlker Filiz

09.20-09.35 Görüntülemede Yenilikler-Erkin Arıbal

09.35-09.50 Tedavide Yenilikler (Kriyoablasyon-BLES-RF-HIFU)-Cem Yılmaz

09.50-10.00 Tartışma


10.00-10.30 Kahve Arası


16. Oturum

Cilt Koruyucu Mastektomi ve Rekonstrüksiyon

Oturum Başkanları: Şükrü Yazar, Sühan Ayhan

10.30-10.50 NAK Koruyucu Mastektomilerde Rekonstrüksiyon Seçenekleri-Uğur Anıl Bingöl

10.50-11.10 Deri Koruyucu Mastektomilerde Otojen Rekonstrüksiyon-Bülent Saçak

11.10-11.30 Deri Koruyucu Mastektomilerde Dermal Matriks ve Otogreft Alternatifleri-Burcu Çelet Özden

11.30-11.50 NAK Koruyucu Mastektomi Sonrası İntraoperatif Radyoterapinin Yeri?-Ayşe Altınok

11.50-12.00 Tartışma


12.00-13.00 Öğle Yemeği


17. Oturum

Meme Rekonstrüksiyonunda Başarısızlık Nedenleri

Oturum Başkanları: Aydın Gözü, Uğur Anıl Bingöl

13.00-13.30 Şükrü Yazar


18. Oturum

Erken Evre Meme Kanseri Hastalarında Genomik Profilleme ve MINDACT Çalışması

Oturum Başkanları: Tamer Akça, Bülent Çitgez

13.30-14.00 Atakan Sezer


19. Oturum

Lenfödemde Güncel Tedavi

Oturum Başkanları: Tamer Akça, Bülent Çitgez

14.00-14.30 Figen Ayhan


20. Oturum

Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi

Oturum Başkanları: Abut Kebudi, Semra Günay

14.30-14.45 Yanıt Oranlarını Etkileyen Faktörler-Bülent Karagöz

14.45-15.00 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Meme ve Aksilla Cerrahisi-Güldeniz Karadeniz Çakmak

15.00-15.15 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Patolojik Değerlendirme-Handan Kaya

15.15-15.30 Tartışma


15.30-16.00 Kapanış


KURS PROGRAMLARI


Kurs Kontenjanları ve Ücretleri

Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu Kontenjanı: 50 kişi

Meme USG Kursu Kontenjanı: 30 kişi

***

Asistan Kayıt Ücreti: 50 TL

Uzman Kayıt Ücreti: 100 TL7 Mart 2019, Perşembe


13.00-16.00 Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu (A SALONU)

Koordinatörler: Atakan Sezer, Hasan Karanlık, Murat Çalıkapan


13.00-13.15 Onkoplastik Meme Cerrahisi: Meme Kanserinde Yeri ve Felsefesi-Cihan Uras

13.15-13.20 Tartışma


13.20-13.35 Onkoplastik Meme Cerrahisi Anatomisi-Kemal Atahan

13.35-13.40 Tartışma


13.40-13.55 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Preoperatif Hazırlık ve Gerekli Malzemeler-Sibel Özkan Gürdal

13.55-14.00 Tartışma


14.00-14.15 Kahve Arası


14.15-14.30 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Teknik Çizimler ve Planlama-Atakan Sezer

14.30-14.35 Tartışma


14.35-15.05 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Üst Kadran ve Santral Tümör Yaklaşımları

·      Video Destekli Oturum 1 Raket İnsizyon, Batwing-Ali İlker Filiz

·      Video Destekli Oturum 2 Round Blok, Grisotti-Günay Gürleyik

15.05- 15.10 Tartışma


15.10- 15.40 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Süperior ve İnferior Pediküllü Yaklaşımları (Video Destekli Oturum)-Hasan Karanlık

15.40- 15.45 Tartışma


15.45- 16.00 Onkoplastik Meme Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi-Murat Çalıkapan 


13.00-16.00 Meme USG Kursu (B SALONU)

Koordinatörler: Güldeniz Karadeniz Çakmak, Ali Uğur Emre, Beyza Özçınar


13.00-13.15 Açılış


13.15-13.45 Cerrah Gözüyle Meme ve Aksilla Anatomisi


13.45-14.30 Ultrasonografide Temel Prensipler

·      Meme Ultrasonografisinde Cihaz ve Prob Seçimi

·      Ultrasonografide Görüntü Optimizasyonu ve Artefakt Eliminasyonu

·      Memenin Normal Sono-Anatomisi

·      Meme Lezyonlarında ACR BIRADS-US Kriterleri


14.30-15.00 Olgularla Meme Lezyonlarının Ultrasonografik Değerlendirmesi


15.00-15.30 Tartışma


15.30-17.00 Uygulamalı Eğitim

·      Meme Ultrasonografisi Pratik Eğitimi

·      Fantom Üzerinde Meme Ultrasonografisi Eşliğinde Girişimsel İşlemler


13.00-18.00 HER2 + Meme Kanseri Tedavi Kursu (C SALONU)

Koordinatör: İrfan Çiçin


13.00-13.05 Açılış


13.05-14.15 Metastatik Meme Kanserinde Özel Durumlar

13.05-13.30 Metastatik Meme Kanserinde Progresyonun Değerlendirilmesi & RECIST Kriterleri-Nermin Tunçbilek, İrfan Çiçin

13.30-13.45 Metastatik Hastalıkta Cerrahi-Atakan Sezer

13.45-14.00 Metastatik Meme Kanserinde Reseptör Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi (Re-Biyopsi)-Ebru Taştekin

14.00-14.15 Oligometastatik Hastalığa Yaklaşım-Erhan Gökmen


14.15-14.45 MSS Metastazlarına Yaklaşım

14.15-14.30 Radyasyon Onkoloji Yaklaşımı-Ayşe Altınok

14.30-14.45 Medikal Onkoloji Yaklaşımı-Sema Sezgin Göksu


14.45-15.00 Kahve Arası


15.00-15.45 Metastatik Meme Kanserinde Özel Durumlar

15.00-15.15 Üçlü Pozitif Hastaya Yaklaşım-Ahmet Bilici

15.15-15.30 Kemik Metastazlarına Yaklaşım-Erhan Gökmen

15.30-15.45 Yaşlı Hastalarda Tedavi Kararı-Ahmet Bilici


15.45-16.15 Panel: Hasta ile İletişim (Kötü Haber Verme, Bilgilendirme)


16.15-17.00 HER Evrede Olgularla Hasta Yönetimi (Tüm Katılımcılar)BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Göndermek için Tıklayınız!Gönderilecek özetler, sözel ve poster bildiri olabilir.


Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.


Bildiri özet metni, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.


Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.


Bildiri sunumlarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.


Bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler en az 3 adet olmalıdır.


Bildiri özetlerinin "Amaç", " Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" bölümlerini içermesi zorunludur.


Kongrenin resmi dili Türkçedir.


Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.


Bildirileri sisteme yükleyen kişi ve kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda sistemde sorumlu yazarın “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bir sunucu yazar, ( sorumlu yazar) kongreye en fazla 1 sözel ve 2 poster bildiri ile katılabilir.


Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri Bilimsel Kurul tarafından çalıştığı birime kongre sonrası bildirilir.


KAYIT & KONAKLAMA


Kayıt Olmak için tıklayınız!


*Kayıt ücretlerine, kongre basılı materyalleri, programda yer alan gün ve saatlerde kahve molaları, öğle yemeği, katılım sertifikası ve KDV dahildir.


*Paket fiyatlara, 07 Mart 2019 giriş – 09 Mart 2019 çıkış olmak üzere 2 gece ultra herşey dahil konseptli konaklama, kongre basılı materyalleri, programda yer alan gün ve saatlerde kahve molaları, öğle yemeği, katılım sertifikası ve KDV dahildir.


*Refakatçi konaklama ücretine 2 gece "Ultra Herşey Dahil" konseptli konaklama ve KDV dahildir.


*Kongre Otelinde konaklamayan katılımcılar için kayıt ücretine ilave olarak 500 TL (KDV dahil) dış katılımcı bedeli alınacaktır.Kayıt - konaklama talepleriniz için damlakucuk@nlmice.com adresinden Damla KÜÇÜK ile iletişime geçebilirsiniz.


BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: NL ETKİNLİK YÖNETİMİ ve ORGANİZASYON TURİZM A.Ş.

BANKA: GARANTİ BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ ŞB – 713

HESAP NO: 6297552

IBAN NO: TR51 0006 2000 7130 0006 2975 52


***Banka havalesi ile yaptığınız ödemelerin dekontlarını kayıt formunun içine yükleyebilirsiniz.


***Banka dekontu açıklama kısmına mutlaka katılımcının adı – soyadı ve UMCK2019 yazılmalıdır.


***Açıklama bulunmayan dekontların işleme alınamamasından organizasyon sekreteryası sorumlu değildir.


ÖNEMLİ TARİHLER

Erken Kayıt Son Tarihi: 4 Şubat 2019


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 25 Ocak 2019


İLETİŞİMNL Etkinlik Yönetimi ve Organizasyon Turizm A.Ş.

Proje Koordinatörü: Nihal KIRKIM

E-mail: nihal@nlmice.com


Adres: Gazi Osman Paşa Bulv. Yeni Asır İş Hanı No:3 K:8 D:807 Konak / İZMİR

Tel: +90 232 259 65 00 Fax: +90 232 259 65 33

Web: www.nlmice.com